Syndyk Oleśnickiego Stowarzyszenia Kupców Jarmark

sprzeda pakiet wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 112.912,66 zł za łączną cenę nie niższą niż 7.000,00 zł.

Przetarg: 24 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Restrukturyzacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 10 w Smolcu.

Wadium w kwocie 1.000,00 zł należy wpłacić do 21 lutego 2020 r.

Konto: 86 1930 1190 2220 0271 6381 0001

Regulamin