Wrocław, ul. Opolska 149

Syndyk Ekspolion Sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pierwszemu gotowemu zapłacić cenę 990 tys. zł.

Syndyk sprzedaje nieruchomość gruntową o powierzchni 424 m2,  zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 264,3 m2 położoną przy ul. Opolskiej 149 we Wrocławiu o nr działki 29/3, AM6, obręb Księże Wielkie, opisaną księga wieczystą WR1K/00075886/0

za cenę brutto 990.000,00 zł ( nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT, ale przy zgodnym wniosku stron możliwe jest opodatkowanie transakcji)

Operat szacunkowy nieruchomości

Zdjęcia nieruchomości

 

Nieruchomość i znaczna cześć ruchomości objęta jest umową dzierżawy z gwarantowanym okresem dzierżawy do 30.05.2020 r.