Syndyk Akademii Malucha PL Sp.z o.o. sprzeda

Syndyk Akademii Malucha PL Sp. z o.o. sprzeda pakiet wierzytelności

o łącznej wartości nominalnej
1.154.755,90 zł oraz 100% udziałów w Przedszkolach Niepublicznych Sp. z o.o. za łączną cenę nie niższą niż 300.000,00 zł.

Przetarg: 28 października 2019 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Restrukturyzacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 10 w Smolcu. Wadium w kwocie 30.000,00 zł należy wpłacić do 25 października 2019 r.

Konto: 32 1930 1190 2220 0272 6771 0001.

Regulamin