Wrocław, Robotnicza 32 – w przygotowaniu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu 

samodzielne lokale mieszkalne położone przy ul. Robotniczej 32 we Wrocławiu: