Działka gruntu 1210 m2 w Mazurowicach

Syndyk sprzeda z wolnej ręki :

  1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną położonej w Mazurowicach, oznaczonej według ewidencji gruntów jako: dz. nr 70/6 obręb Mazurowice, jednostka ewidencyjna Malczyce, o powierzchni 0,1210 ha, powiat średzki (KW WR1S/00039636/6) za cenę nie niższą niż 46.000,00 zł.

 

operat

regulamin