Wrocław, Katowicka 12/4

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRs 13/17, otwartym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda z wolnej ręki pierwszemu gotowemu zapłacić cenę:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 12 we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 42,9 m2, opisane księgą wieczystą WR1K/00133956/7 i w spisie inwentarza pod pozycją 3.1 za cenę  356.000,00 zł.

Operat szacunkowy