Matejki 3 Wrocław

W dniu 24 lutego 2022 r. Sąd ogłosił upadłość spółki Matejki 3 Sp. z o.o., która

była właścicielem nieruchomości przy ul. Matejki 3 we Wrocławiu. Nieruchomość na krótko przed złożeniem przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości została przeniesiona do podmiotu powiązanego. Zdaniem Syndyka, w związku z oczywistymi przesłankami bezskuteczności takiej operacji Syndyk planuje dysponować nieruchomością w najbliższej przyszłości.

Dla nieruchomości opracowano projekt modernizacji (również nie jest w posiadaniu syndyka) i uzyskano pozwolenie na budowę (podobnie jak projekt) przewidujący około 1500 m2 powierzchni mieszkalnych.

Z racji bardzo korzystnej lokalizacji syndyk będzie oczekiwał ok. 7 mln zł za nieruchomość.