Pakiet wierzytelności – sprzedaż z wolnej ręki

Zarządca masy sanacyjnej sprzeda z wolnej ręki pierwszemu gotowemu zapłacić cenę

wierzytelności z tytułu kar oraz kaucji o łącznej wartości nominalnej 2.084.058,10 zł od 24 dłużników, opisane w spisie inwentarza pod pozycjami od 5.1 do 5.10, od 5.12 do 5.22, od 5.24 do 5.30 oraz 5.32 i 5.33. za cenę  200.000,00 zł.

Największymi dłużnikami są Przedsiębiorstwo Budowlane PBI S.A. w upadłości oraz wierzytelności z tytułu naliczonych kar od HMT-Group Sp. z o.o., Sesko Sp. z o.o., OgrodyPro Robert Polański

 

Szczegóły w załączonym regulaminie – Regulamin