ul. Opolska 149, Wrocław – 1.126.000,00 zł

Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. jako syndyk Ekspolion Sp. z o.o. w

upadłości sprzeda z wolnej ręki pierwszemu zdecydowanemu zapłacić ujawnioną cenę:

–  nieruchomość gruntową o powierzchni 424 m2,  zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 264,3 m2 położoną przy ul. Opolskiej 149 we Wrocławiu o nr działki 29/3, AM6, obręb Księże Wielkie, opisaną księga wieczystą WR1K/00075886/0

za łączną cenę brutto 1.126.000,00 zł ( nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT, ale przy zgodnym wniosku stron możliwe jest opodatkowanie transakcji)

Operat szacunkowy nieruchomości – https://drive.google.com/file/d/1Nm6B1ZLntM5TLGPA1CTxkSooqaKSpHXJ/view

Zdjęcia nieruchomości – https://drive.google.com/open?id=1-wscD-ZnlsZD4x6i34MlwKTjmC2aUoJN

Sprzedaż przez syndyka ma skutek sprzedaży egzekucyjnej – na kupującego nie przechodzą żadne zobowiązania upadłego.

Syndyk dzierżawi parking przynależny do tej nieruchomości od Gminy Wrocław.

Nieruchomość i znaczna cześć ruchomości objęta jest umową dzierżawy z gwarantowanym okresem dzierżawy do 30.05.2020 r..