Wierzytelności i udziały

Syndyk Akademii Malucha PL Sp. z o.o.

sprzeda w formie przetargu pakiet składający się z:

  1. 100% udziałów w spółce Przedszkola Niepubliczne Sp. z o.o. (KRS 605490);
  2. wierzytelności wobec w/w podmiotu na łączną kwotę główną 1.154.755,90 zł;

Za łączną cenę nie niższą niż 1.000,00 zł.

W dniu 18 grudnia 2018 r. Sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości w/w podmiotu na podstawie art. 13 pu.

Termin przetargu: 17 września 2019 r.

Wadium: 1.000,00 zł należy wpłacić do 16 września 2019 r. na rachunek 32 1930 1190 2220 0272 6771 0001.

Regulamin