Usługi

Świadczymy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego dla spółek kapitałowych. Mamy doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi, emitentami obligacji i związanymi z funduszami inwestycyjnymi. Rozwiązujemy problemy, przede wszystkim ekonomiczne, a w dalszej kolejności skupiamy się na procedurze restrukturyzacyjnej i upadłościowej.

Legitymujemy się licencją kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 142.