Antresola 10293,0m²

Opis

4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA

4.1. Fundamenty.
Nie projektuje się fundamentów, posadowienie projektowanej antresoli
bezpośrednio na istniejącej posadzce hali magazynowej za pośrednictwem
siatki słupów stalowych. Istniejąca posadzka przeniesie obciążenia z
projektowanej antresoli – szczegóły w części konstrukcyjnej opracowania.

4.2. Konstrukcja antresoli.
Główny układ nośny projektowanej antresoli stanowią ramy stalowe w
kierunku podłużnym składające się ze słupów stalowych o przekroju RK100x3
(słupy I poziomu) i RK120x4 (słupy parteru) oraz RK 140×4 (słupy parteru w
osi XII, między osiami a-j) sztywno zamocowanych do podłoża (płyta
posadzki) oraz belek o profilu IPE 240. Całość konstrukcji ramowej projektuje
się ze stali S275. Rolę belek drugorzędnych stropu pełnią cienkościenne
elementy typu Sigma 220x65x1.5 (stal S390) w rozstawie ~68cm.

4.3. Schody.
Projektuje się schody stalowe wg projektu konstrukcji. Schody wykonane
zostaną ze stali S275 jako elementy wsparte na obu końcach a na poziomie
parteru dodatkowo podparte w środku ich rozpiętości na pośrednich słupkach
stalowych.

4.4. Winda.
Obiekt wyposażony został w uproszczony dźwig towarowy do transportu
pionowego ConVert 146.02. Dźwig cztero-przystankowy o wysokości
podnoszenia 6,656 m. o konstrukcji samonośnej całkowicie niezależnej i
zdylatowanej od konstrukcji antresoli. Posadowienie dźwigu bezpośrednio na
posadzce hali. Posadzka przeniesie obciążenia spowodowane pracą dźwigu –
– szczegóły w części konstrukcyjnej opracowania. Dźwig przeznaczony jest
tylko do przewozu towarów – bez możliwości przewozu ludzi. Obsługa dźwigu
na zewnątrz szybu dźwigowego.

4.5. Stropy.
Stropy między-piętrowe antresoli, stalowe wg proj. konstrukcji. Posadzkę
stanowić będą dwie warstwy płyt drewnopodobnych 2×19 mm. Od spodu na
każdym poziomie stropu płyty zabezpieczone są ogniowo do klasy
niepalności wełną mineralną Conlit 150A/F grubości 20 mm.

4.6. Wykończenie.
A. Posadzki
Posadzka parteru – istniejąca posadzka betonowa
Posadzka antresoli – dwie warstwy płyt drewnopodobnych 2×19 mm
Balustrady stalowe, malowane proszkowo. Balustrady antresoli zostały
zaprojektowane o wysokości 112cm..
Wszystkie konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie
odpowiednimi powłokami malarskimi.

4.7. Instalacje.
Elektryczna – w/g projektu instalacji elektrycznej
Tryskacze i hydranty wewnętrzne – wg projektu instalacji tryskaczy i
hydrantów wewnętrznych
Sygnalizacji alarmu pożaru – wg projektu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
Gaz i ogrzewanie – wg projektu instalacji gazu i ogrzewania

5. PODSTAWOWE WIELKOŚCI
pow. całkowita 10293,0m²
pow. użytkowa
poz +3,758 = 4930,4m²
poz +6,656 = 5252,9m²
suma 10183,3m²
kubatura 35278,3m³

Kontakt:

mp@krsa.pl

799 064 891