Jezierzyce Małe – mieszkanie + działki gruntu

101.990,00 

Kategoria:

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu łącznie nieruchomości położone w powiecie strzelińskim, we wsi Podgaj, przysiółek Jezierzyce Małe.

  1. Lokal mieszkalny nr 7 w budynku Jezierzyce Małe 3 o powierzchni 54,70 m2 opisany KW WR1T/00019594/4.
  2. Działkę nr 17/5 o powierzchni 23 m2, działkę nr 17/40 o powierzchni 550 m2, działkę nr 17/43 o powierzchni 568 m2 opisane KW WR1T/00019595/1.

za łączną cenę nie niższą niż 101.990,00 zł.

Przetarg w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Siejka & Szczepaniak przy ul. Ślężnej 104 lok 3B we Wrocławiu. Wadium w kwocie 15.000,00 zł. Rachunek: 22 1140 2004 0000 3502 8309 8878. Oferty należy składać do 17.06.2024 r.

Regulamin przetargu,

Operat szacunkowy1

Operat szacunkowy2